Racconto popolare di fatti realmente accaduto.

La Radie - Cominoweb

cominoweb.it
cominoweb.it
Vai ai contenuti

La Radie

La Lingua > RaccontiLa Radio

Nel 1912, a Comino,non cerano le scuole elementari, i ragazzi di Comino che andavano a scuola a Guardiagrele, erano in due.
Uno di questi era Natucc,ragazzo di dieci anni,da grande detto "Lu Prufessòr", figlio di Nicola detto  " Lu Capitanie".
Il maestro,un giorno, informò la scolaresca che la domenica successiva,lu Pitturill, che aveva il negozio in piazza Santa Maria a Guardiagrele, avrebbe fatto ascoltare,per la prima volta, la radio ai cittadini di Guardiagrele.La Radie

Natucce, nu quatrare di decianne, la dumuonica a matine, saricagnà e sci pi ij a la uardia a sintì la Radie. Arrùvete ‘nmezze a la piazze  vidì cas’avuò  aridunete na mucchie di gente, e mentre aspettave, sintuò quille riusse che diciò:  ije nu schirze,  ni pu  ijessère , ca  vune  parla a Milane  e si sente  aijecche.
Verse li diece lu Pitturille, culliù ca vuò fatte arimìnì la Radie, spalancà la porte di la puteche, caccià fore nu tavuline, allungà nu file de la liuce e se n’arrintrà. La giente cumià avvussè,  tiute  vuluò sta ‘nnente pe veduò da vicine, che gna ijere fatte, la Radie.
Dope ‘n’uccùne arriscì ‘nghe na casscittòle di ligname ‘nmmène, nu mubiluotte  liucide che ci si putuò spicchià,  li  pusà chiane chiane ,supra a la tavele e cumià a cummàtte ‘nghi lu file de la liuce.
Quille che stave ‘nnente ‘ntiutte, cumià a fa cacche passe arrète, gne quante a vuò pavure ca, da nu mumente a natre,  putuò succede  caccòse, d’àrrete cacchidiune diciò: eih stùotve attènte a ijess‘ennènte, ca chùosse pù schiuppà, pu pijà foche.
La giente si cumià a tirè a‘rrete pi stà chiù sicure.
Lu Pitturille appiccià, si sintì diù strille,gni quante acchièppe nu crapuòtte, si vidì na luciarella  rusce, ‘nbàccia a nu vetre scure, e cumià a vutà certe maniole gni quille di li taratiure.
 A nu certe punte si cumià ssintì certe rimure, gni quante sti a frije l’aie, certe cose mai 'ntùise prime ,la gente a loch‘ennènte si cùmijà a ‘mpàurì e si tireve sempre chiù rrète, sa vuò fatte nu bbèlle larie ‘nnente a lu tavuline. Lu Pitturille seguitave , chiane chiane  a vutà chi li rùtelle, e spieave ca sa vuode a truvà la stàzione.
 La gente cumià a smurmirià, cacche diune diciò, a aveta vuce: ma quale staziune, quòsse ni fùnziune.
A nu certe punte si cumià ‘ssintì na vucia racuse che parlave taliane ma‘nze capuò niente di quolle che diciò, certe vote si sentuò abbàlle abbàle, e dope ‘nuccune ,aringgrànave e si sintuò chiù forte.
A mezzijurne lu Pitturille disse: mè mu avaste, mittì na mene supre a la cascitte, e disse sa ‘ncallàte  troppe, se na riparle n’atru ijurne. La gente, chiane chiane, si cumià   alluntanà, si faciuò li cumacchiòle , e ognune diciò quòlle che pensave di sta Radie.
Natucce saribbijà pi rij a la case, arrùvete appìde a li scale ‘ncuntrà tatone Dunattiucce, che jiaddùmmannà:  addù sci state ? e Natucce arispunnì: tatò, ije state a la uardia a sintì la Radie.
Tatone Dunatiucce cia ripinsà ‘nuccune e disse; e che ije la Radie? Natucce ija riccuntà lu fatte, pi file e pe suogne, e tatone, gni quante stave a pinsà smurmirià:   ” vide se ci pu stà lu finnàmente, cà vune parle a Milane e si sente a la uardie”  è, a àveta vùce disse:
Vattène fùosse, ni vi la vute  addùnete  ca culliù che parlave stave ‘annàscoste sutta a la tavele ?

08/03/2014   gm

Torna ai contenuti